Aleksandar Živković, Team Lead Node Tima

17 November 2017


Aleksandar Živković, Team Lead Node Tima

Pre 9 godina počeo sam rad u RT-RK kompaniji, koja raspolaže različitim tehnologijama, oblastima rada, i kao takva mi je omogućila da sam biram svoj inženjerski put. Interesovanja i ljubav prema embedded programiranju su me doveli do OBLO grupe, iz koje smo vremenom izrasli u OBLO Living kompaniju.

Sada se nalazim u dovoljno malom timu gde svaki inženjer ima mogućnost da pruži direktno vidljiv doprinos, a sa druge strane u dovoljno velikom sistemu koji neguje procese rada, kakve sam viđao u velikim stranim kompanijama. Drago mi je što nisam deo kompanija u kojim zaposleni ne vide mnogo dalje od specifikacije za njigove delove projekta. Nasuprot tome, naši inženjeri mogu da vide rezultate svog rada na policama u prodavnici, mogu da ih pokažu porodici, prijateljima... 

Pomenuvši porodicu, OBLO Living duboko poštuje porodični aspekt. Kako sam pre nekoliko godina postao otac shvatam koliko je takav vid podrške važan. Tokom godina, kako sam se menjao, menjali su se i razlozi koji su me zadržavali. Inicijalno me je ispunjavao rad sa stranim mušterijama. Tu sam stekao uvid u najnovije procese rada, tehnologije, kao i priliku da kroz rad obiđem svet i upoznam potpuno drugačije ljude, koji vole iste stvari. 

Naravno, sve ovo podrazumeva i veliku ljubav prema struci. 

Kako vreme ide drago mi je što se OBLO Living kompanija razvija u pravom smeru, a i ja zajedno sa njom. Jedva čekam da vidim šta je sledeće…